Yrkeshögskoleutbildning - Bonus Copyright Access

Yrkeshögskoleutbildning

Det ska vara lätt att göra rätt när du kopierar och delar texter, bilder och noter.

Utbildningssanordnare som bedriver yrkeshögskoleutbildning med tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan har möjlighet att teckna avtal med Bonus Copyright Access för att skolans lärare och elever ska få laglig rätt att kopiera och dela skyddat material för undervisningen.

Yrkeshögskoleutbildningar kan anordnas av statliga universitet och högskolor, kommuner, regioner eller enskilda fysiska eller juridiska personer, till exempel företag, stiftelser eller föreningar.

Här nedan finns information och kopieringsregler för respektive utbildningsanordnare.

Avtalet ger dig som lärare och elev viss rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddat material både digitalt och analogt för undervisningen. Du kan använda material från till exempel webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter och annat publicerat material. Det gäller såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.

Högskolor och universitet

Yrkeshögskoleutbildning – Högskolor och universitet

Gå till Högskolor och universitet

Kommun och region

Yrkeshögskoleutbildning – Kommun och region

Gå till Kommun och region

Enskild huvudman

Yrkeshögskoleutbildning – enskild huvudman

Gå till Enskild huvudman