Gymnasium - Bonus Copyright Access

Komvux och svenska för invandrare – gymnasienivå

Att Sveriges samtliga kommuner och regioner tecknat skolkopieringsavtal via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör det lätt att kopiera och dela skyddat material rätt inom Komvux, SFI med mera.

Du som arbetar som lärare eller är elev i komvux och sfi har möjlighet att kopiera och dela texter, bilder och noter för undervisningen med stöd av kommunens respektive regionens skolkopieringsavtal. Du kan kopiera ur exempelvis böcker, läromedel, press, digitala publikationer och från webbplatser.

Skolkopieringsavtalet ger rätt att, i viss omfattning, kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, analogt och digitalt. Syftet med kopieringen får inte vara att ersätta inköp av förlagsutgivna läromedel.

Du får kopiera och dela högst 15 procent per elev och kalenderhalvår från en och samma analoga förlaga, till exempel en bok, men inte mer än 15 sidor. Motsvarande sidantal gäller digitala publikationer; du får alltså kopiera motsvarande 15 A4-sidor från en och samma digitala publikation per elev och kalenderhalvår.

Du får fotokopiera, skriva ut, ladda ner, skanna, spara digitalt och föra över till skolans intranät. Du får också dela material i en undervisningsgrupp inom skolan genom att exempelvis dela ut fotokopior och utskrifter, dela på skolans slutna nätverk som bara skolans personal, elever och vårdnadshavare har tillgång till, dela via e-post samt projicera och visa på skärm.

Kom ihåg att ange upphovsmannens respektive fotografens namn samt ange varifrån materialet är hämtat. Informationen om namn och källa ska framgå på lämpligt sätt på eller i anslutning till kopiorna.

I kommuner omfattas följande undervisning:

  • kommunala förskolor och förskoleklasser
  • kommunala grund- och gymnasieskolor
  • kommunal vuxenutbildning (komvux) och påbyggnadsutbildningar
  • svenska för invandrare (sfi)
  • kommunal yrkeshögskoleutbildning
  • kommunala särskolor

När det gäller Göteborg, Malmö och Gotland omfattas även gymnasieutbildningar som bedrivs av Västra Götalandsregionen, Region Skåne respektive Region Gotland.

I regionerna omfattas följande undervisning:

  • regionala gymnasieskolor
  • regionala folkhögskolor och vuxenutbildning
  • regional yrkeshögskoleutbildning.

Teckna avtal

Bonus Copyright Access licensierar rättigheter kollektivt på uppdrag av våra 14 medlemsorganisationer och med utgångspunkt i upphovsrättslagen.

Gå till Teckna avtal

Så här fungerar avtalslicens

Läs om hur reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen möjliggör samordnad licensiering.

Gå till Så här fungerar avtalslicens

Hur får du kopiera/dela?

Här hittar du de vanligaste situationerna då du kan kopiera/dela material med ett avtal från Bonus Copyright Access.

Gå till Hur får du kopiera/dela?

Myter om upphovsrätt

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Men vad är det egentligen som gäller?

Gå till Myter om upphovsrätt

Vanliga frågor

Här kan du hitta snabba svar på många frågor om oss, om upphovsrätt och om kopieringsreglerna i våra avtal.

Gå till Vanliga frågor

Kontakta oss

Undrar du något kring upphovsrätt eller relaterade frågor? Har du frågor om avtal för din arbetsplats? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Gå till Kontakta oss