Ny vd på Svenska Förläggareföreningen - Bonus Copyright Access
Medlemsnytt

Mikaela Zabrodsky ny vd för Svenska Förläggareföreningen

Mikaela Zabrodsky efterträder Kristina Ahlinder i rollen som vd för Svenska Förläggareföreningen. Hon är jurist och har sedan 2015 arbetat i organisationen.

Foto: Caroline Andersson Renaud

─ Det här är verkligen mitt drömjobb! Bokbranschen har genomgått stora förändringar och är fortfarande i rörelse. Förläggareföreningen ska både vara en samlingsplats för branschen och en gemensam kraft i relevanta frågor. Framöver finns stora möjligheter och utmaningar, där min viktigaste uppgift blir att fortsätta verka för alla förlags bästa, säger Mikaela Zabrodsky, tillträdande vd för Förläggareföreningen.

Vidare är frågan kring att bokförlagen ska behålla och stärka sin position både på marknaden och samhället i stort angelägen för Mikaela Zabrodsky, då bokförlagen spelar en viktig roll för yttrandefriheten och i förlängningen demokratin.

─ Mikaela Zabrodskys gedigna erfarenhet av branschen är en stor tillgång. Därtill är vi mycket imponerade av hennes idéer för hur föreningen kan utvecklas i framtiden. Hon är helt enkelt en perfekt kombination av kontinuitet och förnyelse. En enhällig styrelse står bakom valet av Mikaela, säger Jesper Monthán, Förläggareföreningens ordförande.


Svenska Förläggareföreningen är en av Bonus Copyright Access 14 medlemsorganisationer och är de svenska bokförlagens branschorganisation. Föreningen verkar för en öppen och fri bokmarknad, samt för en stark upphovsrätt och yttrandefrihet.

Läs mer om Svenska Förläggareföreningen på deras hemsida.

Publicerad: 4 februari 2022
Dela

Relaterade nyheter

Medlemsnytt

Rapport: Stabil bokförsäljning i tuffa tider

Trots ekonomiska utmaningar visar den svenska bokmarknaden tecken på stabilitet med en marginell ökning i försäljningen under 2023, enligt...

11 mars 2024
Medlemsnytt

Rapport: Pandemins långsiktiga effekter på konstbranschen

Nyligen gav vår medlemsorganisation Konstnärernas Riksorganisation ut rapporten "Konstbranschen i siffror 2023".

16 februari 2024
Medlemsnytt

Spotlight Sveriges Tidskrifter

Bonus verkar på uppdrag av 14 medlemsorganisationer. Vi riktar nu strålkastaren på Sveriges Tidskrifter.

6 februari 2024