Kulturellt kretslopp - Bonus Copyright Access

Våra upphovsrättslicenser möjliggör nytt skapande

Genom att skolor, företag och organisationer har ett avtal med Bonus Copyright Access bidrar de till ett kulturellt kretslopp, då licenspengarna återförs till nytt kulturskapande.  Följ med på en resa i det kulturella kretsloppet!

Bonus

Vi samordnar rättigheter, analyserar data, sprider kunskap och förmedlar pengar till våra medlemmar.

Bonus Copyright Access har ett tydligt uppdrag. Vi erbjuder avtalslicenser som gör det enkelt för skolor och andra arbetsplatser att använda upphovsrättsskyddat material i sin dagliga verksamhet. Samtidigt ser vi till att upphovsrättspersonerna, förlagen och utgivarna får den ersättning som de har rätt till.

Genom våra avtalslicenser möjliggörs ett kulturellt kretslopp där alla bidrar till att nya verk skapas, publiceras och används.

Så vet vi hur de insamlade licensmedlen ska fördelas

Tre frågor till Jennie Bacchus Hertzman, analyschef på Bonus Copyright Access.

1. Hur vet ni vad personalen på landets skolor och arbetsplatser använder för upphovsrättsskyddat material?

– Varje år skickar vi ut en bred webbenkät, där respondenterna får svara på vilket material de har använt sig av senast. Något annat är i praktiken omöjligt att svara på, eftersom kopiering och delning oftast sker i farten under en stressig arbetsdag.

2. Hur detaljerad information behöver ni ha för att kunna fördela licensmedlen rättvist?

– Bonus finns till för att användarna ska slippa kontakta rättighetshavarna varje gång deras verk ska laddas ner, kopieras eller delas. Upphovsrättslagen tillåter att vi är pragmatiska och vårt arbete gör att lagen blir praktiskt möjlig att tillämpa. Med det sagt är det viktigt att våra resultat speglar verkligheten. I dagsläget utgår vi från en ögonblicksbild som ger oss en rimlig uppfattning om den faktiska användningen.

3. Hur kommer era undersökningsmetoder att utvecklas framöver?

– Det pågår en ständig utveckling. Vi genomför exempelvis kognitiva intervjuer, vilket betyder att en respondent får svara på undersökningen samtidigt som en intervjuare är med och gör noteringar om sådant som vi bör se över. Språket förändras ju hela tiden och omvärlden likaså.

– Vår systerorganisation i Storbritannien har en automatiserad undersökning kopplad till en skolplattform. I framtiden kan det bli möjligt att göra så även i Sverige, men i dagsläget är våra webbundersökningar det mest heltäckande och ekonomiskt försvarbara sättet att samla in data.

Vår medlemsorganisationer

Bonus har bildats av fjorton organisationer som företräder upphovspersoner, förläggare och utgivare inom kultur och media.

Bonus Copyright Access är en ekonomisk förening utan vinstintresse. Vi har fått uppdraget av våra medlemsorganisationer att bevaka deras medlemmars rättigheter utifrån upphovsrättslagens regler om avtalslicens. Våra 14 medlemsorganisationer representerar upphovspersoner, förlag och utgivare inom text-, bild-, press- och notområdet. Bland medlemmarna finns författare, fotografer, journalister, kompositörer, tecknare, bokförlag, musikförlag och tidningsutgivare.

Medel fördelas till rättighetshavare

Insamlade medel fördelas till rättighetshavarna genom bland annat kopieringsersättning.

Vi fördelar de insamlade medlen till våra medlemsorganisationer som sedan ser till att de når rättighetshavarna genom exempelvis kopieringsersättning, stöd och stipendier. Kopieringsersättningen bygger på de återkommande och omfattande undersökningar som vi återkommande genomför, där resultatet ger en uppfattning om hur mycket olika material används.

Nya verk skapas

När upphovspersonerna, förlagen och utgivarna bakom verken får betalt för sitt arbete kan de fortsätta skapa nytt.

”Det kulturella kretsloppet är för oss ett sätt att beskriva att upphovsrätt är en viktig hållbarhetsfråga. Om kreatörer och utgivare inte får betalt för det som kopieras eller delas har de inte råd att fortsätta skapa nytt innehåll. Ett fungerande kulturellt kretslopp stärker kulturen och kunskapen på både kort och lång sikt, vilket både gynnar den enskilde individen och hela samhället.”

Nina Wadensjö, VD på Bonus

Kopiering, nedladdning och delning

Med våra licenser kan du kopiera, ladda ner och dela för undervisning i skolan eller för internt bruk på företag, organisationer och myndigheter.

”Det finns inga lärare som går oförberedda eller utan material till en lektion eller som kopierar för att de vill. De gör det för att de måste.”

Mikael Bruér, Fd lärare, forskare och läromedelsförfattare

Kopiering och delning av upphovsrättsskyddat material är en naturlig del av undervisningen i Sveriges skolor. Det är viktigt att eleverna vid sidan av de ordinarie läromedlen får möta olika typer av texter och bilder och att lärarna obehindrat kan göra sin research.

Behovet är stort även på andra arbetsplatser. Då handlar det ofta om att hitta relevant innehåll till exempelvis beslutsunderlag, presentationer och interna utbildningar.

Insamling av licensmedel

Drygt hundratjugo miljoner kronor förmedlas vidare i det kulturella kretsloppet varje år.

Våra avtalslicenser ger tillgång till texter, bilder och noter från hela världen och är ett viktigt skydd mot ofrivilliga upphovsrättsintrång. Eftersom många nyttjar dem, har vi under de senaste trettio åren kunnat dela ut 3,8 miljarder kronor i licensmedel. Det är i genomsnitt 126 miljoner kronor per år.

Ni som arbetar på licensierade arbetsplatser bidrar till att pengarna skickas vidare i kretsloppet. Tillsammans upprätthåller vi hållbara villkor för skapandet av kultur, journalistik och kunskap.

Se filmen om det kulturella kretsloppet här