Skolkopieringsavtalet och kontaktpersoner vid kommun och region - Bonus Copyright Access

Skolkopieringsavtalet och kontaktpersoner vid kommun och region

Varje kommun ska utse en eller flera kontaktpersoner som stödjer Bonus Copyright Access arbete med att utveckla tillämpningen av skolkopieringsavtalet.

Kontaktpersonen fungerar som länk

Kontaktpersonens roll är att vara länken mellan kommunen eller regionen och oss på Bonus Copyright Access. På så vis kan vi effektivare nå ut med information om kopieringsregler och upphovsrätt till lärare och andra som berörs av reglerna.

Enligt skolkopieringsavtalet ansvarar varje kommun och region för att kopieringsreglerna i avtalet följs och att information om avtalet når berörd personal. Vi kan behöva kontaktpersonens hjälp med att

  • hitta lämpliga tillfällen, personer och nätverk där Bonus Copyright Access kan informera om kopieringsregler och upphovsrätt
  • påminna rektorer om att regelbundet informera personalen om kopieringsreglerna, till exempel vid läsårsstart
  • se till att informationsmaterial skickas vidare till skolenheter som kommunen eller regionen är huvudman för
  • tipsa om att kopieringsguiden med aktuella kopieringsregler sätts upp vid kopiatorer och skrivare
  • se till att kommunen eller regionen gör Bonus Copyright Access reklambanner tillgänglig på den digitala plattform som skolan använder.
Tillbaka till Våra avtalområden