Översyn av vissa frågor inom upphovsrätten
Nyheter

Översyn av vissa frågor inom upphovsrätten

Regeringen vill ha ett tydligare och modernare regelverk för när användning av upphovsrättsligt material kan ske utan tillstånd. Därför har Anders Dereborg, lagman vid Attunda tingsrätt, fått i uppdrag att göra en översyn av upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar.

I upphovsrättslagen finns flera inskränkningar av hänsyn till enskilda eller allmänna intressen. Exempelvis får personer under vissa förutsättningar framställa exemplar av verk för privat bruk, citera, och framställa exemplar i anpassade format för personer med funktionsnedsättning. Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister, menar att upphovsrätten är en grundförutsättning för att kulturskapare ska kunna leva på sitt skapande och för ett rikt kulturliv, men att det finns ett behov av översyn och modernisering av regleringen för att säkra balansen mot andra intressen.

Senast den 25 november 2023 ska Anders Dereborg bland annat lämna förslag på nya bestämmelser kring:

  • Rimliga möjligheter att återge offentlig konst
  • Möjlighet att kunna använda verk och andra skyddade prestationer vid nyhetersrapportering och i parodisyfte

Läs mer om översynen här.

Publicerad: 31 augusti 2022
Dela

Relaterade nyheter

Nyheter

Ny strategi ska underlätta för kreativa näringar

Utredningen Kreativa Sverige har resulterat i ett förslag om en nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar...

5 september 2022
Avtal & licens

Ny informationssatsning för grund- och gymnasieskolan

Inför höstterminen har Bonus i samarbete med Läromedelsförfattarna och Läromedelsföretagen tagit fram ett informationspaket om upphovsrätt och kopiering i...

5 september 2022
Upphovsrätt

Kommentar: Regeringens förslag till genomförande av DSM-direktivet

Regeringen har lämnat över sitt förslag på hur Sverige ska genomföra DSM-direktivet till Lagrådet, som nu har yttrat sig...

29 juni 2022