Kategori: Upphovsrätt - Bonus Copyright Access

Kategori: Upphovsrätt

Nyheter

Ny strategi ska underlätta för kreativa näringar

Utredningen Kreativa Sverige har resulterat i ett förslag om en nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar...

5 september 2022
Sveriges lagbok
Nyheter

Översyn av vissa frågor inom upphovsrätten

Regeringen vill ha ett tydligare och modernare regelverk för när användning av upphovsrättsligt material kan ske utan tillstånd.

31 augusti 2022
Upphovsrätt

Kommentar: Regeringens förslag till genomförande av DSM-direktivet

Regeringen har lämnat över sitt förslag på hur Sverige ska genomföra DSM-direktivet till Lagrådet, som nu har yttrat sig...

29 juni 2022
Råd & tips

Guide: Upphovsrättskollen

I vår guide Upphovsrättskollen kan du lära dig om hur upphovsrätten fungerar på 7 minuter.

13 april 2022
Upphovsrätt

Så påverkar digitaliseringen upphovsrättsinnehavarna

Digitaliseringen av samhället har skapat helt nya förutsättningar för kreatörer och kulturskapare. Paulina Holmgren, ordförande för Svenska Fotografers Förbund,...

16 mars 2022
Upphovsrätt

Så viktig är immaterialrätten för tillväxten i Sverige

Hur många jobb och vilket ekonomiskt värde skapades av de verksamheter som är beroende av immateriella rättigheter under 2021?...

28 februari 2022
Kan det vara olagligt att titta på film på nätet? Programserien Lilla upphovsrättsfrågan tar upp aktuella frågor som rör upphovsrätt.
Upphovsrätt

Nya program lär barn och unga om upphovsrätt

Den nya programserien ”Lilla upphovsrättsfrågan” utforskar frågor kring barn och ungas medieanvändning med fokus på upphovsrätt.

11 februari 2022
Upphovsrätt

Återstartsutredningen föreslår satsning inom upphovsrätt

Utredningen Återstart för kulturen har överlämnat sitt betänkande till kulturminister Amanda Lind. Det rymmer en mängd förslag på olika...

4 oktober 2021