Så blir Bonus nya styrelse - Bonus Copyright Access
Nyheter

Så blir Bonus nya styrelse

På årsstämman den 15 juni antogs valberedningens förslag till ny styrelse i sin helhet. Det innebär att styrelsen nu delvis fått nya ledamöter och suppleanter, ny andre vice ordförande samt att Christer Nylander tillträder som ny ordförande efter avgående Tomas Lidman.

Bonus nya ordförande Christer Nylander är också ny i styrelsen och Jan Fager tillträder som ny andre vice ordförande och styrelseledamot. Alice Rosenfeldt, Erica Wänelöf, Angelica Månsson-Gerde och Kerstin Neld valdes in som nya suppleanter. Se hela den nya styrelsen här.

Bonus får ny ordförande

Stämman tackade av den avgående ordföranden Tomas Lidman, som suttit på posten i sex år. Det har varit intensiva år som präglats av undersökningsarbete och förändringar i samband med den snabba digitaliseringen i samhället. När pandemin drabbade världen 2020 gällde det för ordföranden att få styrelsearbetet att fungera på distans – vilket det gjorde.

Efterträdaren Christer Nylander är avgående riksdagsledamot för Liberalerna och ordförande i Kulturutskottet. Han sitter i styrelsen för en tidningsstiftelse och är författare till ett flertal böcker, vilket ger honom inblick både i upphovsmannens och utgivarens perspektiv.

– Att värna upphovsrätten och att ta tillvara både utgivares och upphovsmäns rättigheter känns extra angeläget idag. Vi behöver ett samhälle som möjliggör och uppmuntrar skapande och yttrandefrihet, och vi behöver möta de utmaningar som digitaliseringen fört med sig, säger Christer Nylander.

Christer Nylander. Foto: Erik Thor

Som nytillträdd menar han att det känns tryggt med all den samlade kunskap som finns i styrelsen och att det finns en stabil grund att stå på.

– Det ska vara lätt att göra rätt, upphovsrätten kan vara krånglig att förstå och då måste vi underlätta genom att sprida kunskap och hitta bra lösningar. Kollektiv licensiering är en sådan kraftfull lösning, som både gynnar samhället och rättsinnehavarna. Jag gillar även pedagogiken i det kulturella kretsloppstänkandet, det visar tydligt vad det handlar om och det är viktigt att vi når ut med det perspektivet.

Bonus VD, Nina Wadensjö, ser fram emot samarbetet med den nya styrelsen.

– Både Bonus styrelse och kansli bygger på en väldigt bra blandning av erfarenhet och förnyelse. Erfarenheten bygger långsiktighet och trygghet, men förnyelsen krävs för att vi ständigt ska kunna utveckla vår strategi. I det arbetet kommer styrelsen att ha en viktig roll under det kommande året.

För mer information om Bonus Copyright Access uppdrag och verksamhet, se här.

Publicerad: 16 juni 2022
Dela

Relaterade nyheter

Nyheter

Ny strategi ska underlätta för kreativa näringar

Utredningen Kreativa Sverige har resulterat i ett förslag om en nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar...

5 september 2022
Avtal & licens

Ny informationssatsning för grund- och gymnasieskolan

Inför höstterminen har Bonus i samarbete med Läromedelsförfattarna och Läromedelsföretagen tagit fram ett informationspaket om upphovsrätt och kopiering i...

5 september 2022
Sveriges lagbok
Nyheter

Översyn av vissa frågor inom upphovsrätten

Regeringen vill ha ett tydligare och modernare regelverk för när användning av upphovsrättsligt material kan ske utan tillstånd.

31 augusti 2022