Så viktig är immaterialrätten för tillväxten i Sverige
Upphovsrätt

Så viktig är immaterialrätten för tillväxten i Sverige

Hur många jobb och vilket ekonomiskt värde skapades av de verksamheter som är beroende av immateriella rättigheter under 2021? Och hur mycket går förlorat på grund av varumärkesförfalskning och piratkopiering? Svaren finns i den nyligen släppta studien ”Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region” från ECEPR.

Nästan alla verksamheter i Sverige är på något sätt beroende av upphovsrätt, patent, varumärke och mönsterrätt. För till exempel tech, media/underhållning och kunskapsintensiva branscher finns ett särskilt stort beroende av immateriella rättigheter, enligt ECEPR:s (European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform) senaste studie.

I studien undersöks hur många jobb och vilket ekonomiskt värde nordiska företag som är beroende av immateriella rättigheter skapar. Totalt rör det sig om ett värde på hundratals miljarder euro och en sysselsättning av miljontals individer. I studien finns också en uppskattning av undanträngningseffekten som orsakas av varumärkesförfalskning och piratkopiering.

För Sveriges del såg det ut så här under 2021*:

  • 29 miljarder euro i företag som har ett intensivt upphovsrättsberoende, som sysselsätter 339 000 personer.
    .
  • 37 miljarder euro i företag som har ett intensivt designberoende, som sysselsätter 404 000 personer.
    .
  • 67 miljarder euro i företag med ett intensivt patentberoende, som sysselsätter 741 200 personer.
    .
  • 101 miljarder euro i företag som har ett starkt varumärkesberoende, som sysselsätter 1 225 600 personer.

*Ekonomiska värden och sysselsättning.

Varumärkesförfalskning och piratkopiering i Sverige uppskattas i studien leda till ett minskat värdeskapande på 5,8 miljarder euro årligen och ge en utträngningseffekt på 71 000 jobb. I Sverige beräknas nära 1,6 miljarder euro i skatteintäkter gå förlorade på grund av att legala företag trängs ut genom varumärkesförfalskning och piratkopiering.

Läs mer om ECEPR här och studien ”Intellectual Property, Jobs & Prosperity in the Nordic Region” kan du ta del av här.

Publicerad: 28 februari 2022
Dela

Relaterade nyheter

Råd & tips

Guide: Upphovsrättskollen

I vår guide Upphovsrättskollen kan du lära dig om hur upphovsrätten fungerar på 7 minuter.

13 april 2022
Upphovsrätt

Så påverkar digitaliseringen upphovsrättsinnehavarna

Digitaliseringen av samhället har skapat helt nya förutsättningar för kreatörer och kulturskapare. Paulina Holmgren, ordförande för Svenska Fotografers Förbund,...

16 mars 2022
Kan det vara olagligt att titta på film på nätet? Programserien Lilla upphovsrättsfrågan tar upp aktuella frågor som rör upphovsrätt.
Upphovsrätt

Nya program lär barn och unga om upphovsrätt

Den nya programserien ”Lilla upphovsrättsfrågan” utforskar frågor kring barn och ungas medieanvändning med fokus på upphovsrätt.

11 februari 2022