Ny strategi ska underlätta för kreativa näringar
Nyheter

Ny strategi ska underlätta för kreativa näringar

Utredningen Kreativa Sverige har resulterat i ett förslag om en nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling för företag inom de kulturella och kreativa branscherna. Värnandet av upphovsrätten pekas ut som en viktig del i detta arbete.

Regeringen utsåg 2021 ekonomen och förläggaren Tobias Nielsén till särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på en nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna. En bransch som idag rymmer en tiondel av Sveriges alla företag och sysselsätter cirka 190 000 personer. Att ta fram en sådan strategi var ett av förslagen som lämnades av utredningen om kulturens återstart efter pandemin.

Utredningen slår fast att branschen är beroende av att staten undanröjer en rad hinder som idag försvårar en positiv utveckling. Man pekar också på hur politik och företag behöver förhålla sig till en hög förändringstakt inom strategiska områden som samhällsbyggnad, immaterialrätt och digitalisering. Därför föreslås i strategin att en interdepartemental grupp skapas för att koordinera och utveckla arbetet på övergripande nivå.

Strategin utgår från sex områden:

  1. Tydligt tvärpolitiskt ansvar för kunskap, synergier och samverkan
  2. Förnyelse av rådgivning, kapitalförsörjning och innovationsstöd
  3. Långsiktigt och snabbt på upphovsrättens marknad
  4. Export, internationalisering och värdeskapande utomlands
  5. Hållbar arbetsmarknad och kompetensförsörjning för alla
  6. Platsens betydelse för kulturella och kreativa verksamheter (och tvärtom).

När det gäller delen om upphovsrätten lyfter utredningen bland annat styrkeförhållandena på avtalsmarknaden och hur villkoren påverkar olika parter. Erfarenheterna och underlagen gällande dessa och andra frågor i materialet kommer till stor del från möten med 38 organisationer som samlar, företräder eller stöttar företag eller företagare inom de kulturella och kreativa branscherna.

Läs utredningen i sin helhet här.

Bonusnytt – det senaste om upphovsrätt direkt i mailen

Nyhetsbrevet Bonusnytt skickas ut cirka 8 gånger per år och innehåller omvärldsbevakning kring bransch- och upphovsrättsfrågor, samt intervjuer och insikter från undersökningar och rapporter.

Börja prenumerera här

Publicerad: 5 september 2022
Dela

Relaterade nyheter

Avtal & licens

Så fungerar det kulturella kretsloppet

Var du än befinner dig i det kulturella kretsloppet så bidrar du till att människor i kultur- och medievärlden...

19 mars 2024
Medlemsnytt

Rapport: Stabil bokförsäljning i tuffa tider

Trots ekonomiska utmaningar visar den svenska bokmarknaden tecken på stabilitet med en marginell ökning i försäljningen under 2023, enligt...

11 mars 2024
Nyheter

Nya möjligheter till ökad kunskap om Skolkopieringsavtalet

Bonus lanserar nu en film där lärare i grund- och gymnasieskolan får en översikt om vad som gäller i...

6 februari 2024