Bryter vi mot lagen i teamschatten? - Bonus Copyright Access
Rättighetsresan

Bryter vi mot lagen i teamschatten?

På senare tid har chattar i Teams och andra digitala kommunikationsverktyg blivit allt vanligare. Vad inte alla tänker på att det är lätt hänt att man bryter mot lagen i ett sådant sammanhang, utan att man vet om det. Vår jurist reder ut.

Teams används i regel för företagets interna bruk, och då kanske många utgår från att det är tillåtet att skicka bilder och annat upphovsrättsskyddat material via chatten. Men så är det inte. Används skyddat material inom verksamheten så är utgångspunkten att det måste finnas tillstånd för användningen.

Det finns en risk att bilder som publiceras i en Teamschatt har laddats ner från internet, eller skannats in från till exempel en bok eller tidning. I båda situationerna sker kopiering som förutsätter tillstånd från rättighetshavaren om inte annat avtal finns.

Upphovsrätten är dessutom teknikneutral och gör alltså ingen skillnad på om användning sker via Teams, mejl eller någon annan meddelandetjänst.

Risken finns också att mottagaren sparar ner den skickade bilden på företagets intranät och sen används bilden vidare av någon annan på företaget i ett annat sammanhang. Utan att tillstånd för detta finns.

Läs företagsrådgivarens bästa råd: Så gör du bolaget mer compliant

Tipset från juristen: Säkerställ att du har tillstånd för att använda material som du lägger upp i teamschatten och bidra gärna till att införa en policy eller rutin för hur material ska användas och spridas i olika interna kanaler.

 

Så undviker du lagbrott med hjälp av Arbetsplatslicensen

Arbetsplatslicensen gör att organisationen kan:

  1. Kopiera och dela text och bild (t ex nyheter, faktatexter, foto och illustrationer) från hela världen inom verksamheten, både analogt och digitalt.
  2. Skapa innehåll till presentationer, intranät och utbildningsmaterial med hjälp av kopierat och nedladdat material.

Utan arbetsplatslicens eller inhämtande av tillstånd från alla berörda rättighetshavare är risken för lagbrott stor. Bonus kan i förekommande fall vidta åtgärder på uppdrag av rättighetshavare. Exempel på sanktioner som kan komma att aktualiseras i samband med upphovsrättsintrång är:

  1. Skadestånd (54§ st.2)*
  2. Åtal (53 och 59 §§)
  3. Intrångsundersökning (56 a §)
  4. Vitesförbud (53 b §)
  5. Förverkande av egendom (53 a §)

* Samtliga hänvisningar till lagrum är till bestämmelser i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Här kan du teckna en arbetsplatslicens

Publicerad: 20 maj 2023
Dela

Utvärdera organisationens risknivå

Relaterade nyheter

Rättighetsresan

Så kan konferensen sluta i skadeståndskrav

Konferenser innehåller ofta utbildningsunderlag och presentationer med bilder och texter som inhämtats från olika källor. Bonus jurist reder ut...

20 maj 2023
Rättighetsresan

Då är presentationen ett lagbrott

Ska du hålla en presentation som innehåller illustrationer, texter eller fotografier? Då är det viktigt att du tänker till...

20 maj 2023
Rättighetsresan

Var chefens senaste mejl ett lagbrott?

Vad ska du tänka på om du tar emot ett mejl från din chef där denna har bifogat en...

16 maj 2023